ÇALIŞMA ALANLARI

  • İş Hukuku Uygulamaları (Bireysel İş İlişkileri/ İş Kanunu/ Sendikalar Kanunu/ Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu)
  • Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Sözleşmeler Hukuku
  • Durum Tespiti (Due Diligence)
  • Rekabet Hukuku
  • Taşıma Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Dava Takibi ve Tahkim
  • İcra-İflas Hukuku
  • İnşaat Sözleşmeleri